Jan Henrik Høines


Advokat/daglig leder

Uteksaminert cand. jur 1991
fra universitetet i Bergen.

Jan Henrik har mange år med bred erfaring fra ulike fagfelt. Han er spesialisert på saker som gjelder familier, som foreldretvister, barnevern, arv, skifte, framtidsfullmakter og testamenter. Han jobber mye med arbeidsrett og forvaltningsrett, særlig innenfor skole- og utdanningsrett. Han har bred erfaring somforsvarer i straffesaker.

Alexander Thorsen


Advokatfullmektig

Master i rettsvitenskap fra
Universitetet i Bergen 2023

I løpet av studietiden var Alexander på utveksling til Bond University, Australia. Her fikk han lære om mekling og forhandlingsteknikker, samt internasjonale avtaler. I løpet av studietiden har Alexander jobberfaring fra traineeopphold og fikk da et godt innblikk i ulike rettsområder. Han avsluttet jusstudiet med masteroppgave som omhandlet strafferettslige grenser for ytringsfriheten, med hovedfokus på straffeloven § 185 om hatefulle ytringer.

Reidun Høines


Kontorleder

Reidun er administrativleder på kontoret, hun har ansvar for økonomi, drift og markedsføring. Hun tar godt imot deg som kommer innom på kontoret.

Helene Hjelmaas


Advokatfullmektig

Master i rettsvitenskap fra
Universitetet i Bergen 2023

I løpet av studietiden har Helene tilegnet seg jobberfaring innen saksbehandling i Karmøy kommune, tekniske etat, sektor areal- og byggesak, hvor hun blant annet gjennomførte lovlighetskontroller. Hun avsluttet jusstudiet med masteroppgave som omhandlet straffeprosess, om bevisavskjæring av ulovlig eller utilbørlig ervervede bevis.

Jan Henrik Høines


Advokat/daglig leder

Jan Henrik har mange år med bred erfaring fra ulike fagfelt. Han er spesialisert på saker som gjelder familier, som foreldretvister, barnevern, arv, skifte, framtidsfullmakter og testamenter. Han jobber mye med arbeidsrett og forvaltningsrett, særlig innenfor skole- og utdanningsrett. Han har bred erfaring somforsvarer i straffesaker. Fra 2012 til 2022 jobbet han som advokat og partner i advokatfirmaet Eurojuris Haugesund. Før det jobbet han som jurist og har erfaring fra kommunal sosialtjeneste, HR, personal og som rektor. Han er mye benyttet som kursholder og foreleser innen ulike fagområder. Han har også gitt ut to bøker om rettigheter og plikter for ansatte og elever i skolen.

Alexander Thorsen


Advokatfullmektig

I løpet av studietiden var Alexander på utveksling til Bond University, Australia. Her fikk han lære om mekling og forhandlingsteknikker, samt internasjonale avtaler. I løpet av studietiden har Alexander jobberfaring fra traineeopphold og fikk da et godt innblikk i ulike rettsområder. Han avsluttet jusstudiet med masteroppgave som omhandlet strafferettslige grenser for ytringsfriheten, med hovedfokus på straffeloven § 185 om hatefulle ytringer.

Reidun Høines


Kontorleder

Reidun er administrativleder på kontoret, hun har ansvar for økonomi, drift og markedsføring. Hun tar godt imot deg som kommer innom på kontoret.

Helene Hjelmaas


Advokatfullmektig

Master i rettsvitenskap fra
Universitetet i Bergen 2023

I løpet av studietiden har Helene tilegnet seg jobberfaring innen saksbehandling i Karmøy kommune, tekniske etat, sektor areal- og byggesak, hvor hun blant annet gjennomførte lovlighetskontroller. Hun avsluttet jusstudiet med masteroppgave som omhandlet straffeprosess, om bevisavskjæring av ulovlig eller utilbørlig ervervede bevis.