Barnevern

Vi yter hjelp og støtter foreldre ved kontakt med barnevernet. Vi kan bistå ved bekymringsmeldinger eller frivillige hjelpetiltak. Vi tar ansvar for å sikre at rettssikkerheten blir godt ivaretatt og at sakene blir best mulig belyst. Vi bistår ved saker som gjelder tvang fra det offentlige. Det kan gjelde omsorgsovertakelse, samvær, tilbakeføring, institusjonsplassering eller andre alvorlige inngrep. Det er viktig å få god juridisk bistand i slike vanskelige prosesser. I disse sakene vil du ha rett til dekning av alle utgifter til advokat.

Familie, arv og skifte

Vi yter hjelp i de fleste saker som gjelder familier. Vi bistår ved foreldretvister som hvor barn skal bo, samværsordninger, hvem som skal ha foreldreansvar med mer. Vi bistår ved arvetvister og ulike uenigheter som kan oppstå innad i familien. Vi kan også tilrettelegge for å unngå tvister gjennom å være med og sette opp testamenter, framtidsfullmakter, ektepakter og andre avtaler mellom privatpersoner. Vi tilbyr fastpris på framtidsfullmakter og testamenter.

Arbeidsrett

Vi hjelper både arbeidsgivere og arbeidstakere med ulike sider innenfor arbeidsrett, både ansettelser og oppsigelser. Vi kan være med og lage arbeidsavtaler og følge opp det juridiske som skjer underveis i ansettelsen. Dersom arbeidsforholdet skal avsluttes bistår vi også her. Det er viktig å sikre at disse sakene blir korrekt behandlet. Vi bistår både under forhandlinger og dersom saken kommer for retten.

Kurs og foredrag

Vi tilbyr kurs og undervisning i flere juridiske emner, som arbeidsrett og HMS for arbeidsgivere og verneombud. Skolejuridiske emner, for rektorer og lærere. Andre emner som vi jevnlig har kurs i er taushetsplikt, saksbehandling og emner knyttet til barnevern. Kursinnholdet er lagt opp slik at deltakerne skal kunne bruke kunnskapene direkte i sin arbeidshverdag. Vi får svært gode tilbakemeldinger på kurs og foredrag. De juridiske temaene blir formidlet med engasjement, på en enkel og praktisk måte.

Strafferett og bistand

Vi tar oppdrag som forsvarere og bistandsadvokater. I alle straffesaker har den som er siktet eller tiltalt rett til å bli bistått av en forsvarer. Du kan selv velge hvem du ønsker som forsvarsadvokat. Det samme gjelder dersom du har blitt utsatt for en skadelig handling og har rett til en bistandsadvokat. Det offentlige dekker utgiftene til forsvarere og bistandsadvokater ved tiltale i de fleste alvorlige saker.

Skole- og utdanningsrett

Vi bistår mennesker over hele landet i saker som gjelder rett til opplæring, rett til skolegang, rett til spesialopplæring, rett til et godt skolemiljø og mobbesaker. Vi bistår også personer som ikke har fått denne retten ivaretatt, i deres krav om erstatning. Det kan gjelde tapt opplæring, skolegang, mobbing og mer generell erstatning for tapt barndom. Vi tilbyr kurs og foredrag i skolejuridiske emner, både for skoleeiere, lærere og FAU og foreldremøter.

Annet

Vi tilbyr også tjenester innenfor andre fagområder. Ta kontakt for nærmere informasjon.

  Barnevern

  Vi yter hjelp og støtter foreldre ved kontakt med barnevernet. Vi kan bistå ved bekymringsmeldinger eller frivillige hjelpetiltak. Vi tar ansvar for å sikre at rettssikkerheten blir godt ivaretatt og at sakene blir best mulig belyst. Vi bistår ved saker som gjelder tvang fra det offentlige. Det kan gjelde omsorgsovertakelse, samvær, tilbakeføring, institusjonsplassering eller andre alvorlige inngrep. Det er viktig å få god juridisk bistand i slike vanskelige prosesser. I disse sakene vil du ha rett til dekning av alle utgifter til advokat.

  Familie, arvog skifte

  Vi yter hjelp i de fleste saker som gjelder familier. Vi bistår ved foreldretvister som hvor barn skal bo, samværsordninger, hvem som skal ha foreldreansvar med mer. Vi bistår ved arvetvister og ulike uenigheter som kan oppstå innad i familien. Vi kan også tilrettelegge for å unngå tvister gjennom å være med og sette opp testamenter, framtidsfullmakter, ektepakter og andre avtaler mellom privatpersoner. Vi tilbyr fastpris på framtidsfullmakter og testamenter.

  Arbeidsrett

  Vi hjelper både arbeidsgivere og arbeidstakere med ulike sider innenfor arbeidsrett, både ansettelser og oppsigelser. Vi kan være med og lage arbeidsavtaler og følge opp det juridiske som skjer underveis i ansettelsen. Dersom arbeidsforholdet skal avsluttes bistår vi også her. Det er viktig å sikre at disse sakene blir korrekt behandlet. Vi bistår både under forhandlinger og dersom saken kommer for retten.

  Kurs og foredrag

  Vi tilbyr kurs og undervisning i flere juridiske emner, som arbeidsrett og HMS for arbeidsgivere og verneombud. Skolejuridiske emner, for rektorer og lærere. Andre emner som vi jevnlig har kurs i er taushetsplikt, saksbehandling og emner knyttet til barnevern. Kursinnholdet er lagt opp slik at deltakerne skal kunne bruke kunnskapene direkte i sin arbeidshverdag. Vi får svært gode tilbakemeldinger på kurs og foredrag. De juridiske temaene blir formidlet med engasjement, på en enkel og praktisk måte.

  Strafferett og bistand

  Vi tar oppdrag som forsvarere og bistandsadvokater. I alle straffesaker har den som er siktet eller tiltalt rett til å bli bistått av en forsvarer. Du kan selv velge hvem du ønsker som forsvarsadvokat. Det samme gjelder dersom du har blitt utsatt for en skadelig handling og har rett til en bistandsadvokat. Det offentlige dekker utgiftene til forsvarere og bistandsadvokater ved tiltale i de fleste alvorlige saker.

  Skole- og utdanningsrett

  Vi bistår mennesker over hele landet i saker som gjelder rett til opplæring, rett til skolegang, rett til spesialopplæring, rett til et godt skolemiljø og mobbesaker. Vi bistår også personer som ikke har fått denne retten ivaretatt, i deres krav om erstatning. Det kan gjelde tapt opplæring, skolegang, mobbing og mer generell erstatning for tapt barndom. Vi tilbyr kurs og foredrag i skolejuridiske emner, både for skoleeiere, lærere og FAU og foreldremøter.

  Annet

  Vi tilbyr også tjenester innenfor andre fagområder. Ta kontakt for nærmere informasjon.