Ingen oppdrag er akseptert før det er sendt ut en oppdragsavtale.I avtalen skal vilkårene som gjelder for din advokatbistand være klarlagt.

Timepris privatpersoner

1600 – 2200 kr eksl. mva.(2000 – 2750 kr inkl. mva.)

Timepris bedrifter

1850-2300 kr eksl. mva

I særlige tilfeller vil prisen kunne avvike fra dette. Før det inngås en avtale kan det være aktuelt å kreve et forskudd. Dette settes inn på vår klientkonto før arbeidet med saken påbegynnes. Ta gjerne kontakt for å få en vurdering av din sak, vi tilbyr 30 minutters gratis saksvurdering.

Fri rettshjelp

I en del tilfeller vil klienter ha rett til fri rettshjelp. Dette forutsetter som oftest en årsinntekt som ligger under en bestemt grense. I 2024 er grensen på 350 000 kr for enslige og 540 000 kr for ektepar/samboere. Vi vil kunne undersøke om du har rett til fri rettshjelp og om det ytes fri rettshjelp til den tvisten du er oppe i. Vi bidrar i søknadsprosessen knyttet til fri rettshjelp.

Forsikringsdekning

Mange har mulighet for å få dekket juridisk bistand gjennom forsikringsordninger. Vi hjelper deg med å finne ut om det er mulig for deg. Det er viktig at du har med deg forsikringsdokumenter slik at vi kan undersøke dette nærmere. Både ved fri rettshjelp og forsikringsdekning vil det kunne påløpe en egenandel som du må dekke selv. Vi kan orientere nærmere om de gjeldende egenandelene.

Last ned dokumenter her

Ingen oppdrag er akseptert før det er sendt ut en oppdragsavtale. I avtalen skal vilkårene som gjelder for din advokatbistand være klarlagt.

Timepris privatpersoner

1600 – 2200 kr eksl. mva.(2000 – 2750 kr inkl. mva.)

Timepris bedrifter

1850-2300 kr eksl. mva

I særlige tilfeller vil prisen kunne avvike fra dette. Før det inngås en avtale kan det være aktuelt å kreve et forskudd. Dette settes inn på vår klientkonto før arbeidet med saken påbegynnes. Ta gjerne kontakt for å få en vurdering av din sak, vi tilbyr 30 minutters gratis saksvurdering.

Fri rettshjelp

I en del tilfeller vil klienter ha rett til fri rettshjelp. Dette forutsetter som oftest en årsinntekt som ligger under en bestemt grense. I 2024 er grensen på 350 000 kr for enslige og 540 000 kr for ektepar/samboere. Vi vil kunne undersøke om du har rett til fri rettshjelp og om det ytes fri rettshjelp til den tvisten du er oppe i. Vi bidrar i søknadsprosessen knyttet til fri rettshjelp.

Forsikringsdekning

Mange har mulighet for å få dekket juridisk bistand gjennom forsikringsordninger. Vi hjelper deg med å finne ut om det er mulig for deg. Det er viktig at du har med deg forsikringsdokumenter slik at vi kan undersøke dette nærmere. Både ved fri rettshjelp og forsikringsdekning vil det kunne påløpe en egenandel som du må dekke selv. Vi kan orientere nærmere om de gjeldende egenandelene.

Last ned dokumenter her